Hayvancılıkta Fırça Kullanımı

İşletmelerde hayvanların gelişimi, uyumu, evcilleşme durumları, etolojik ihtiyaçları ve davranışlarının yüksek olması için, hayvanların yetiştirildikleri ortam ve koşulların asgari standartları sağlaması çok önemlidir. Hayvanlar için fırçalanmak önemlidir. Atlar için tımarlanmak çok önemlidir. Atların deri yapıları kalın ve gözeneklidir bu sebeple kaşınma ihtiyacı duyarlar. Atlar kaşındıkça derileri nefes alır. Deri sağlığı için kaşınmak çok önemlidir. Ayrıca hem bedenen hem de ruhen daha sağlıklı olurlar. Pet hayvanları için kaşıma fırçaları farklı anlamlar içerebilir. Pet hayvanlarından bazıları kaşınmayı severken bazıları sevmeyebilir. Fakat hayvanlarda bulunan ekto paraziter (kene, bit, pire vs..) tarandıkça ortaya çıktığı için sıklıkla taramak çok önemlidir. Büyük ve küçükbaş hayvancılıkta ise kaşıma fırçalarının yeri daha büyüktür. Kaşıma fırçası, ineklerin tımar ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir araçtır. Güvenlidir, stresi azaltır ve deriyi temiz tutar. Yapılan bir araştırma, fırça ile tımarlanan ineklerin, fırça ile taranma olanağı olmayan ineklere oranla daha fazla ve uzun süre tımar davranışında bulunduğunu göstermiştir. İnek kaşıma fırçası kullanması et ve süt üretimini arttırır. Nedeni ise daha az strese sahip olan, rahatlamış aktif inekler yem yolunu daha fazla ziyaret edecektir ve böylece daha fazla yem tüketecektir. Kaşıma fırçasının bir diğer faydası, mastit vakalarını azaltmasıdır. Bu konu ile ilgili hipotezlerden biri şudur; bir ineğin derisinin, arka kısım ve kuyrukta dâhil olmak üzere temiz olması, memede daha az kontaminasyona neden olur. Büyük baş hayvancılıkta kaşıma fırçaları ineklerde dolaşımı düzenleyerek et ve süt veriminde artış sağlar. İneklerin tımar işlemini gerçekleştirerek bakımlı olmalarını ve rahatlamalarını sağlar. Tımarlanmak hayvanlar için çok önemlidir. Hayvanların deri ve tüy özelliklerine göre özel üretim fırçalar seçmek mühimdir. Tımarlanmak hayvana sunulan ekstra lüks bir yaşam değildir, hayvanın zihinsel ve fiziksel yaşam kalitesini yansıtan bir olaydır.